Usługi Transportowe Tomasz Strużyk

Usługi Transportowe Tomasz Strużyk

Oferta

Usługi Transportowe

foto_1

Oferujemy usługi transportowe samochodami samowyładowczymi o pojemności:

  • od 10 do 27 ton

Sprzedaż

foto_2

Oferujemy sprzedaż hurtową niewyspecjalizowaną:

  • piasku
  • żwiru
  • materiałów kamiennych

Prace Ziemne

foto_3

Oferujemy roboty ziemne z zakresu:

  • wykonywanie wykopów geologiczno-inżynierskich
  • przygotowanie terenu pod budowę
  • roboty związane z budową dróg i autostrad
  • roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej